Практична робота №4.

Тема: Порівняльна характеристика господарства головних економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Мета: Визначити межі головних економічних районів США та дати комплексну порівняльну характеристику їх господарства.

Студенти повинні:

Знати:

- забезпечення регіонів чи окремих штатів природними ресурсами;

- особливості промисловості економічних районів США;

- особливості сільського господарства США;

- особливості транспортної мережі.

Уміти:

- характеризувати особливості географічного положення районів США;

- складати порівняльну характеристику природних ресурсів ;

- обґрунтувати галузеву та територіальну структуру районів країни;

- складати комплексну економіко-географічну характеристику районів США.

План роботи.

1. Ознайомлення із завданням.

2. Самостійне виконання роботи.

3. Оформлення звіту та висновків.

Хід роботи.

1. Нанесіть на контурну карту США межі головних економічних районів та підпишіть їх назви.

2. Заповнюючи таблицю складіть порівняльну характеристику економічних районів США за типовим планом.

3. Зробіть висновок про спеціалізацію кожного з економічних районів та з»ясуйте причини її відмінностей.

Порівняльна характеристика головних економічних районів США.

План порівняння Північ Південь Захід
1. Положення району в межах країни, його оцінка
2. Наявні природні ресурси: - мінеральні - водні - земельні - лісові - рекреаційні
3. Найбільші міста та мегаполіси
4. Центри розвитку галузей промисловості: - нафтопереробки - чорної металургії - кольорової металургії - машинобудування - хімічної промисловості - текстильної промисловості - лісової промисловості
5. Сільське господарство: - зернові культури - технічні культури - інші культури - галузі тваринництва
6. Основні райони туризму та його види: - пляжний - гральний - пізнавальний - екологічний
7. Найбільші транспортні вузли
8. Спеціалізація господарства економічного району.

Література:

1. С.Г. Кобернік «Географія 10 клас» Харків «Оберіг» 2010р.

§37 - 382. Б.П.Яценко «Географія світу» Кіїв «Артек» 1999р. § 52 - 55

3. В.Л. Співак Географія. Комплексний довідник. Харків «Весна»

2010р. Ст. 385-386

Додатки:

США


7831275284972823.html
7831333390473327.html
    PR.RU™